Giải trí
BMN17 – KHUỔI PHÌN – GÓP GẠCH XÂY TRƯỜNG, CÙNG EM TỚI LỚP
15/11/2022 | 02:16

BMN17 – KHUỔI PHÌN – GÓP GẠCH XÂY TRƯỜNG, CÙNG EM TỚI LỚP

Ngày 13/11/2022, những viên gạch đầu tiên đã được đặt Khởi công cho công trình xây dựng điểm trường Khuổi Phìn thuộc thôn Khuổi Phìn, xã Sinh Long, huyện Na...